Genel Yapay zekânın eğitimdeki önemi

Yapay zekânın eğitimdeki önemi

87

Günümüzde okulun sadece hayata hazırlayan bir yer değil hayatın kendisi olduğu gerçeği kabul görmüş durumdadır. Buna bağlı olarak her öğrencinin kendine özel gereksinimleri, farklılıkları ve kendi öğrenme yolları olduğunu görmekteyiz. Bunun içindir ki şu an eğitim ve öğretim teknikleri değişmiş, yapay zekâ kavramı hayatta yer edinmiştir.

Yapay zekâ, insan zekâsı kullanılarak hazırlanmış bilgisayar programları olarak düşünülebilir. Endüstri, moda, ses-görüntü, sağlık ve teknoloji gibi birçok faklı kullanım alanlarına yayılmış olan yapay zekâ için şu an eğitim alanına da girmiş diyebiliriz.

Eğitimde yapay zekâ uygulamaları ile öğrenciye özel kişiselleştirilmiş bir eğitim planlamak artık mümkün olmaktadır. Kalabalık sınıflar içinde öğretmenler her öğrenciye özel program hazırlarken zorluk yaşayabilir. Bu zorluklar için de yapay zekâ uygulamasını kullanmak oldukça işlevsel olacaktır. Sınıf içinde özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler, hastalığı sebebiyle okula devam edemeyenler, görme ve işitme gibi alanlarda yetersizliği olan öğrenciler eğitim ortamından yeteri kadar faydalanamamakta ve öğrenmeden uzak kalmaktadır. Yapay zekâ uygulaması içinde yer alan birbirinden farklı dillere çevrilmiş ve görsel-işitsel yetersizliği olan öğrencilere özgü yöntemlerle eğitim ortamı çok da faydacı ve işlevsel hale getirilmiştir. Her öğrencinin öğrenebileceği gerçeği ile yola çıkılmış ve buna özgü farklı yöntem tekniklerle zenginleştirilmiş bir eğitim planı yapılmıştır.

Öğretmenler için yapay zekâ

Öğretmenler için yapılan kolaylaştırıcı programlar da yer almaktadır. Öğretmenlerin sınav ve ders konuları içinde boğulup öğrenciye yeterli vakit ayıramadığı zamanlar da yapay zekâ işe koşulmuştur. Öğretmenlerin sınav okumalarına yardımcı olan özel programlar sayesinde öğrenciye ayrılan zamanlar artmış, eğitim ve öğretim ortamı daha verimli hale getirilmiştir.

Hızla gelişen yapay zekâ uygulamaları için eğitimin artık ayrılmaz bir parçası olacağını söylemek yanlış olmaz. Birçok Üniversitede yapay zekâ projeleri yürüten yetenekli öğrenci ve öğretmenler bulunmaktadır. Bu devrin artık yapay zekâ devri olması adına hızla ve özveriyle çalışmalar yürütülmektedir.

Eğitimin ve öğretimin önünü açan, öğrencileri geleceğe hazırlarken kendi yollarından gitmelerine imkân tanıyan, yanlış ve eksik öğrenmelerin açığını kapatabilen yapay zekâ uygulaması ile hem daha keyifli hem de daha verimli okul ortamı sağlanmış ve sağlanmaya devam edilmektedir.